Založ si blog

Nesrovnalove nové šaty. Alebo kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

Nesrovnal  ako kandidát bol najväčším bojovníkom proti vizuálnemu smogu, kampaň na primátora začal tým, že v júli 2014 oblepil Bratislavu kampaňou kandidát na primátora. Napriek tomu, že zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí  346/1990 Zb. ý v par. 30 ods. (2) hovorí: „Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.“   Ako môžeme očakávať, že s vonkajšou reklamou v Bratislave zatočí človek a hlavne renomovaný právnik, ktorý ju najviac používal a to ešte nedovoleným spôsobom? (ostatní kandidáti nepoužívali slovné spojenie Kandidát na primátora)

Napriek tomu Ivo sa od začiatku funkčného obdobia aspoň snaží budiť dojem, že je odhodlaný reklamu výrazne osekať. 17.2.2015 vyhlásil že tabule na lampách skončili samozrejme okrem tabúľ fy Bigmedia. Tabule sú doteraz na svojom mieste a po veľkých rečiach ostalo ticho.

Ďalej sa Nesrovnal stretol so zástupcom Asociácie Vonkajšej Reklamy, v ktorej sú zdržené všetky relevantné reklamné spoločnosti pôsobiace v celej SR. Podľa našich informácií rokovanie začal tvrdo (že s nimi zatočí), s argumentom že od začiatku januára platí tzv.malá novela stavebného zákona, ktorá má výrazne sfunkčniť odstraňovanie nelegálnych reklám sa obrátil na zástupcu AVR. Po tom ako ho človek z AVR opravil, že legislatívnu úpravu pripravila asociácia v úzkej spolupráci s MDVRR a asociácia sa podľa nej stáva účastníkom konania o odstránení stavby (par 88 hovorí o odstránení stavby a par.129a definuje záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb, t.j.AVR ), Nesrovnal spľasol ako bublina a ďalšie požiadavky už nevzniesol. Zo stretnutia vzniklo len toto bezzubé vyjadrenie. Predpokladali sme, že právnik a primátor v jednej osobe bude mať tieto nuansy v malíčku. Reklamné spoločnosti majú špičkových právnikov, teda takto ten socializmus nevybudujeme!

Následne sa pustil do spoločnosti Pre Sent. Držali sme tejto snahe palce, táto firma je archetypom drzosti a arogancie a ku všetkému ju vlastní mestská poslankyňa za KDH Jarmila Tvrdá. Síce povolenie vypovedal tesne pred ukončením platnosti, kde sme predpokladali právne problémy, no dúfali sme, že to dotiahne do zdarného konca.

Dnes dostali mestskí poslanci hromadný email od firmy Pre Sent v ktorom vysvetľuje svoje konanie, vystríha primátora aby sa zdržal (podľa ich názoru) protiprávnych vyhlásení  na adresu tejto firmy. Pre Sent tiež pripomína úspešnú vzájomnú spoluprácu z minulosti pri kandidatúre Nesrovnala do VÚC v roku 2009 a za mestského poslanca v roku 2010 a pripája fotografie kampaní. Nechceme hodnotiť argumenty tejto firmy, resp. už sme ich zhodnotili x krát, prekvapili nás hlavne priateľské väzby z minulosti, na ktoré sa firma odvoláva. Mail bol okrem poslancov a primátora adresovaný aj niekoľkým médiám a dostal sa aj k nám. Tu je v plnom znení:

 

 

Od: PRE SENT – Katarína Lépešová, PRENÁJOM <prenajom@present.sk>
Dátum: 21. júla 2015 14:33:07 SELČ
Predmet: Bratislava nie je Viedeň, bohužiaľ.

Vážený pán primátor Nesrovnal,

na WEB-stránke mesta ste dňa 17.7.2015 zverejnili článok http://bratislava.sk/i-nesrovnal-nelegalne-trojnozky-musia-ist-z-ulic-prec/d-11048836/p1=11049947, kde v závere píšete, citujem: „Som presvedčený, že seriózne spoločnosti a organizácie zvážia prezentáciu svojej značky a projektov na nelegálnych nosičoch a práve naopak, podporia boj Bratislavčanov proti nelegálnym reklamným plochám a reklamnému smogu.“

V roku 2009 ste ako úspešný kandidát na poslanca do bratislavského VÚC za SDKÚ-DS využívali tiež naše informačné plochy. V roku 2010 ste ako kandidát na poslanca do mesta opäť využili naše plochy na úspešnú kandidatúru za poslanca mesta. Stali ste sa predsedom finančnej komisie vo farbách SDKÚ-DS. Takmer celé poslanecké volebné obdobie od roku 2010 ste tvrdo vystupovali voči vizuálnemu smogu. Keďže ste na jeseň roku 2013 počas Vašej úspešnej volebnej kampane využívali aj naše plochy na propagáciu Vášho programu, predpokladám, že ste vtedy tieto plochy nepovažovali za vizuálny smog. (fotky v prílohe)
Kedy nastal vo Vašom osobnom vedomí ten zásadný obrat a začali ste považovať naše plochy za vizuálny smog? Od kedy Vám začala spoločnosť PRE SENT a naše plochy tak veľmi prekážať?

Naša spoločnosť sa už 15 rokov zaoberá propagáciou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v Bratislave. Vždy sme mali všetky povolenia od príslušných orgánov v poriadku a vždy sme si svoje záväzky voči mestu včas a riadne plnili. Vždy sme sa snažili o spoluprácu s mestom, lebo nám na našom rodnom meste úprimne záleží. Dôkazom toho je, že od roku 2006 (takmer 10 rokov) na vlastné náklady propagujeme dominanty Bratislavy, kde sa i týmto spôsobom snažíme o podporu turistického ruchu a propagáciu nášho rodného mesta.

V júni tohto roku nám bolo doručené Vaše negatívne rozhodnutie ako odpoveď na našu žiadosť o zaujatie verejného priestranstva. Podotýkam, že sme podali žiadosť na rovnaké miesta, na ktoré sme dostali právoplatné rozhodnutie od mesta v roku 2014. Všetky body, ktoré uvádzate vo Vašom rozhodnutí pre rok 2015 sme napadli v našom odvolaní, ktoré sme v lehote podali. V odvolaní sme okrem iného uviedli, citujem: „Napadnuté rozhodnutie je navyše potrebné považovať za absolútne účelové rozhodnutie, ktoré nie je podložené žiadnymi reálnymi dôvodmi a nemá oporu v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky.“
Ako právnik viete veľmi dobre, že Vaše rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže sme sa voči nemu odvolali a žiadny odvolací orgán zatiaľ v tejto veci nerozhodol. Žiadam Vás preto, aby ste svojimi mediálnymi vystúpeniami nemiatli verejnosť a počkali v tejto veci na rozhodnutie odvolacieho orgánu.

Máme právne analýzy i súdno-znalecký posudok, že naše plochy boli a sú umiestnené v súlade so zákonmi a predpismi platnými v SR. Dnes to nepriamo uznáva už aj Zelená hliadka a koniec koncov aj vy osobne, keďže ste vo svojom rozhodnutí o nepovolení umiestnenia našich plôch ani raz nepoukázali na nezákonnosť umiestnenia našich plôch.

Bolo by spravodlivé, aby sa rovnaký meter používal voči všetkým reklamným a informačným spoločnostiam pôsobiacim na území mesta. Dňa 13.2.2014 bol na mestskom zastupiteľstve predložený materiál na legalizáciu približne 450 nelegálnych bilboardov a megaboardov umiestnených na území mesta Bratislava, ktoré nikdy nemali žiadne povolenie a sú to čierne stavby od počiatku (táto formulácia je uvedená v spomínanom materiáli). Poslanci spomínaný materiál neschválili a tým spomínané bilboardy a megaboardy ostali naďalej nelegálne. Napriek Vášmu proklamovanému negatívnemu vzťahu k bilboardom, Vám nič nebránilo v tom, aby ste už začiatkom leta 2014 ako prvý kandidát na primátora začali využívať bilboardové plochy. V tomto období neboli vizuálnym smogom Bratislavy? A nezáležalo na tom, či to sú alebo nie sú čierne stavby?

Logickým predpokladom by bolo, že ak máte vedomosti o nelegálnych bilboardoch už vyše 1,5 roka, tak voči bilboardovým spoločnostiam, ktoré majú už dlhé roky nelegálne umiestnené plochy na území mesta Bratislava, budete prvým, kto bude konať. Ale ako som sa dočítal, vy sa s nimi radšej radíte o pasportizácii a o tom ako regulovať reklamu v Bratislave. A čuduj sa svete, snažíte sa o zrušenie fungovania našej spoločnosti, ktorá mala vždy všetky povolenia v poriadku. Je to naozaj až tragikomické.

Rovnako je pre mňa ako Bratislavčana nepochopiteľné, ako môže mesto, ktoré má takého zásadového a principiálneho primátora naďalej spolupracovať so spoločnosťou, ktorá sa v značnej miere podieľa na nelegálnom počte bilboardov na území mesta, a pritom mesto v spolupráci s touto spoločnosťou prevádzkuje naďalej plachtové hypercuby po celom meste.

Na záver chcem pripomenúť, že mesto Viedeň ako významné kultúrne a historické centrum Európy, ktoré je právom označované aj ako mesto kultúry a bezpečnosti, úspešne spolupracuje so spoločnosťou Kulturplakat, ktorá má po Viedni umiestnené informačné plochy na viac ako 6000 miestach, kde propaguje kultúrne podujatia Viedne. Mesto Viedeň sa teší, že sa im vďaka spolupráci s touto spoločnosťou podarilo potlačiť rozmohnuté čierne výlepy po celom meste (príklady v prílohe).
Viedeň je oproti Bratislave asi 3-krát väčšia, no v Bratislave máme umiestnené informačné plochy na propagáciu kultúry na niečo vyše 500 miestach Bratislavy (čo je 10-krát menej ako vo Viedni) a aj tie chcete zrušiť. Myslíte si, že sa v meste potom nerozmohnú čierne výlepy? Alebo Bratislava nepotrebuje propagáciu kultúry? (Alebo stačí, ak sa v meste propaguje komercia?)

S úctou,
Ing. Peter Šrůtek
konateľ
PRE SENT, spol. s r.o.
Čajakova 26
831 01  Bratislava
Mob.: +421 907 734 142
Tel.: +421 2 5244 2950

Present-page-001 Present-page-002 Present-page-003 Present-page-004

Nesrovnal - kampaň do mesta 2010

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nesrovnal - kampaň do VÚC 2013

Pán primátor ukázalo sa, že cisár je nahý! Vaše silné reči v tejto chvíli dostali poriadnu facku. Ostáva nám už len si tie billboardy, bigboardy, trojnožky a iné rárohy vyzmizíkovať, ako ste ponúkali v prevolebnej kampani http://krajsiabratislava.sk/ . To je jediné riešenie, ktoré VY ponúkate.

Petržalka „vtipným spôsobom“ propaguje novú parkovaciu politiku

08.09.2015

Dnes reklama v Bratislave dosiahla nový vrchol. Informovala o tom stránka bratislava24.sk. Nieže by jej nebolo dosť, väčšinou nelegálnej, no dnes sa objavila nová LEGÁLNA. Objednala si ju mestská viac »

Boj Bratislavy proti vizuálnemu smogu – Rengl

10.07.2015

Dnes som išiel po ulici a na dobre známych plagátovacích stĺpoch videl tento plagát. Firma Rengl (predtým Parea) prevádzkuje tieto škaredé staré plagátovacie valce hľadá lepiča plagátov. viac »

Taliansko Janov most zrútenie

Nový most v Janove by mal byť postavený do roka

15.12.2018 21:58

Náklady na demoláciu zrúteného Morandiho mosta a očistenie miesta sa odhadujú na 19 miliónov eur.

pieštany, pochod čertov, maska, krampus

V Piešťanoch sa uskutočnil druhý ročník pochodu čertov

15.12.2018 21:10

Ide o jediný pochod čertov na slovenskom území.

Žilina, diaľnica

Štát bude mať za čo stavať, na dopravu získal z eurofondov takmer miliardu

15.12.2018 21:00

NDS zazmluvnila v roku 2018 z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra projekty v sume 936,9 milióna eur.

Peter Pellegrini

Výber stíhačiek F16 bol podľa Pellegriniho transparentný

15.12.2018 20:35

Premiér to povedal v diskusnej relácii a vyjadril sa aj k výberu prezidentského kandidáta strany Smer.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 31177x
Priemerná čítanosť článkov: 10392x

Autor blogu

Kategórie